قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی – 3

قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار - فصل سوم

فصل سوم – مقررات اختصاصی

عینك:
ماده 20 – استفاده از عینك های با تراز حفاظتی برای كارگرانی كه احتمال خطر برخورد اجسام به چشم آنها زیاد
است، ممنوع بوده و باید از عینك هایی با تراز ایمنی استفاده شود.
ماده 21 – شماره های درجه بندی و تیرگی فیلترهای محافظ چشم مربوط به انواع جوشكاری، برشكاری ، ریخته‌گری و شیشه و بلورسازی باید بر اساس جداول اســتاندارد مربوط به اشعه ها انتخاب شود. (جداول شماره 1 الی 6 ضمیمه)
ماده 22 – انتخاب شماره تیرگی فیلتر ها باید بر اساس نور محیط باشد تا نیازی به نزدیك شدن بیش از حد كارگر به
منطقه كار و در نتیجه استنشاق گاز های مضر نباشد.
ماده 23 – عدسی چشمی باید از هر گونه نقص ، حباب های هوا، خراشیدگی، فرورفتگی، علامت های قالب ریزی
شده، تحدب و تقعر، حركت موجی یا ناخالصی های وارد شده در عدسی كه احتمال ضعف بینایی را در استفاده از آن به وجود می آورد، عاری باشد.
ماده 24عیـنك حــفاظتی باید سبك ومحكم بوده، كاملاً روی صورت قرار گیـرد و در صورت لزوم به حفاظ های
جانبی مجهز شود.
ماده 25 – قاب عینك های حفاظتی برای كارگرانی كه در معرض باد و یا گرد وغبار هستند، باید مقاوم، قابل انعطاف و ضد حساسیت بوده و كاملاً با صورت كارگر مطابقت داشته باشد.
ماده 26عینك های حفاظتی برای كارگرانی كه با فلزات مذاب كار می كنند، باید در برابر حرارت مقاوم باشد.
ماده 27 – جنس قاب عینك های حــفاظتی برای كارگرانی كه با مایـعات خورنده و گازهای خطرناك كار می كنند، باید نرم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهای مذكور باشد. به نحوی كه از نفوذ آنها به داخل چشم جلوگیری نماید.
ماده 28 – برای كارگرانی كه دارای نقص بینایی بوده و از عینك های طبی استفاده می كنند باید از عینك هایی استفاده نمایند كه ضمن تأمین بینایی كامل كارگر، شرایط ایمنی لازم را نیز برای آنان فراهم نماید.

كلاه ایمنی:
ماده 29كلاه ایمنی باید از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دربرابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده از مقاومت كافی برخوردار باشد و نیز برای افراد برقكار باید عایق در برابر الكتریسیته باشد.
ماده 30 – وسایل جانبی كه بر روی كلاه ایمنی نصب می شود، باید ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیری اصول و موازین ایمنی رعایت گردند.
ماده 31 – استفاده از قطعات فلزی در داخل پوسته كلاه ایمنی ممنوع می باشد.
ماده 32 – بایدبه محض مشاهده علائم فرسودگی در تجهیزات داخلی كلاه ایمنی، آنها تعویض گردند.
ماده 33 – لبه جلویی كلاه ایمنی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینك شود..
ماده 34 وزن كلاه ایمنی به انضمام كلاف آن باید حداكثر 400 گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل جانبی (لامپ، سپر محافظ صورت، بند چرمی چانه و غیره) نباید از 430 گرم بیشترشود.

ماسك:
ماده 35وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه ای روی صورت قرار گیرند كه هیچ گونه منفذی برای نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشد.
ماده 36 – شستشو و ضدعفونی نمودن ماسك ها فقط با رعایت دستور العمل ها و توصیه شركت سازنده و همچنین
رعایت اصول ایمنی مجاز است.
ماده 37 – مواد تشكیل دهنده نیم فیلتر ماسك ها باید از جنسی باشد كه در هنگام تنفس ذرات آن جدا نگردد.
ماده 38عدسی چشمی باید به گونـــه ای بر روی ماسك كامل نصب شود كه از نفوذ گاز ممانعت بعمل آورد.
ماده 39عدسی چشمی ماسك كامل باید میدان دید مناسب و كافی را تـأمین نموده و باعث ایـــجاد اختــلال در دید
نشود.
ماده 40 – روی بدنـــه ماسك باید حداقل یك دریچه بازدم برای خروج گازهای تنفسی وجود داشته باشد.
ماده 41 – استفاده از فیلتر هایی كه به دریچه دم مجهز می باشند بر روی ماسك های دارای دریچه دم ممنوع است.
ماده 42 – اتصال بین فیلتر و بدنه ماسك باید محكم و بدون منفذ بوده و فیلتر آن به سادگی قابل تعویض باشد.
ماده 43 – حداكثر وزن فیلتر همراه با نیم ماسك نباید از 300 گرم بیشتر و حداكثر وزن فیلتر همراه با ماسك نباید از 500 گرم بیشتر شود.
ماده 44فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدكننده مقاوم و مستحكم باشد و لایه های میانی آن در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و همچنین ذرات آن برای استفاده كننده مضر نباشد.
ماده 45 – نوع فیلتر بكار رفته در انواع ماسك ها باید متناسب با نوع كار و شرایط محیطی و آلاینده های محیط كار باشد. (جدول شماره 7 ضمیمه)
ماده 46 – درج تاریخ تولید و انقضاء بر روی ماسك و فیلتر های آن الزامی بوده و برای فیلتر های ویژه (اكسید های نیتروژن – جیوه) باید مدت زمان استفاده و نوع كاربرد نیز درج گردد.
ماده 47 – در محیط هایی كه میزان اكسیژن موجود در هوا كمتر از حد مجاز باشد كارگران باید از ماسك ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های شركت سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی استفاده نمایند.

كفش ایمنی:
ماده 48 – كارگرانی كه احتمال سقوط اجسام سنگین روی انگشتان پای آن ها وجود دارد، باید از كفش یا چكمه با سرپنجه ایمنی استفاده نمایند.
ماده 49 – كارگرانی كه با مواد خورنده سروكار دارند، باید ازكفش های لاستیكی یا جنس مقاوم در برابر این مواد استفاده كنند.
ماده 50 كفش های كارگرانی كه با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده كار می كنند، باید مقاوم بوده و لبه كفش برای جلوگیری از نفوذ مواد مذكور به داخل آن كاملاً به پا و قوزك پا چسبیده و فاقد سوراخ بند كفش باشد.
ماده 51كفش های مورد استفاده در عملیات برق باید نارسانا و فاقد هر گونه قطعه فلزی بوده، همچنین دارای زبانه متصل به دو طرف كفش وساق بلند باشد.
ماده 52 – در محیط هایی كه احتمال بروز جرقه الكتریكی وجود دارد، كفش های كارگران باید فاقد هر نوع قطعه فلزی باشد.
ماده 53 – در محیط هایی كه احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به كف پا وجود دارد، كارگران می بایست از كفش‌های مخصوص كه در زیره آن ورقه فلزی مقاوم به كار رفته استفاده نمایند.

محافظ گوش:
ماده 54پلاگ باید به گونه ای باشد كه به سهولت و بدون آسیب در مجرای گوش خارجی قرار گرفته، آن را بپوشاند و به راحتی از گوش خارج نشود.
ماده 55 – رعایت مسائل بهداشتی پلاگ ها الزامی بوده ودر زمان عدم استفاده باید در محفظه مخصوصی نگهداری شوند.
ماده 56گوشی حفاظتی باید كاملا لاله گوش را پوشانده،از مواد جاذب صدا ساخته شده ودر تماس مستقیم با پوست ایجاد عرق و حساسیت نكند.
ماده 57 – طول بـــاند اتــصالی گوشی حفاظتی باید متغیر و قـابل انـــــطباق با وضعیت سر باشد.
ماده 58 – قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید به حدی باشد كه از ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی برای سر جلوگیری نماید.
ماده 59 – بخش های فلزی گوشی حفاظتی باید در برابراكسید شدن مقاوم بوده و قابل ضد عفونی كردن باشد.

دستكش حفاظتی:
ماده 60دستكش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از كار انتخاب شوند.
ماده 61 – استفاده از دستكش حفاظتی برای كارهایی كه احتمال درگیری آن با قطعات متحرك ماشین آلات وجود
دارد، ممنوع است.
ماده 62 – كارگرانی كه با برق سروكار دارند، باید از دستكش های عایق الكتریسیته متناسب با جریان و ولتاژ الكتریكی مصرفی استفاده نمایند.
ماده 63بازوبند باید به گونه ای باشد كه ضمن قرارگیری و تثبیت در محل خود، حفاظت یكپارچه را برای دست فراهم نماید.
ماده 64 – بازوبند و ساق دستكش باید حداقل به اندازه 8 میلی متر همپوشانی داشته باشند.
ماده 65 – نشانه گذاری دستكش ها باید علاوه بر مشخصات مشترك همه وسایل حفاظت فردی شامل موارد زیر باشد:
الف- اندازه (Size)
ب- حداكثر دما در مواردی كه دمای مجاز برای تمیز كردن دستكش زیر 82 درجه سانتیگراد است.
ماده 66 – اندازه، جنس و شكل دستكش باید به گونه ای باشد كه ضمن تامین راحتی انگشتان، حركت آنها به سادگی
امكان پذیر باشد.

لباس كار:
ماده 67لباس كار كارگرانی كه احتمال درگیری آنها با قطعات متحرك ماشین آلات وجود دارد، باید كاملا بسته، فاقد شكاف، چین خوردگی، پلیسه، لبه برگردان، درز و یا موارد مشابه باشد.
ماده 68 – آویـزان كردن زنجیر، ساعت، كلید و نظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روی لباس كار اكیداً ممنوع است.
ماده 69 – قسمت انتهایی و آزاد پوشش سر كارگران زن كه با ماشین آلات دوار و یا در مجاورت آنها مشغول به كار می باشند بایستی بطور كامل داخل لباس كار قرار گیرد.
ماده 70 لباس كار باید ضمن تامین حفاظت كافی، راحت، سبك و متناسب با بدن باشد.
ماده 71 – قسمت هایی از لباس كار كه در تماس با بدن كارگرمی باشد، باید فاقد زبری، لبه های تیز و برجسته باشد تا از تحریك پوست و یا هرگونه عوارض دیگر جلوگیری بعمل آورد.
ماده 72 – جهت نشانه گذاری لباس كار برای مشخص شدن نوع حفاظت ایجاد شده، باید از علایم تصویری مربوط به آن استفاده گردد. (جدول شماره 8 ضمیمه)
ماده 73لباس كار جوشكاری باید در برابر پرتاب ذرات داغ فلزی حاصل از جوشكاری یا برشكاری مقاوم باشد.
ماده 74لباس كار جوشكاران و برق كاران باید از جنس نارسانا بوده و فاقد قطعات فلزی از قبیل دكمه، زیپ و موارد مشابه باشد.
ماده 75لباس كار باید حــتی الامـكان فاقد جیب بوده و در صورت نــیاز دارای در جیب باشد.

پیش بند:
ماده 76 – استفاده از پیش بند در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشین ها ممنوع است و در صورتیكه نوع كار اقتضاء نماید كه حتما از پیش بند استفاده شود باید فاقد جیب، درز، بند جلو و قسمت های آویزان بوده و به بدن بچسبد.
ماده 77پیش بندهای محافظ در برابر شعله، جرقه و فلزات مذاب، باید تمام سینه را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر شعله تهیه شود.
ماده 78 پیش بند مورد استفاده برای كار با اسیدها، مواد قلیایی و سایر مواد خورنده، باید تمام سینه را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر آن مواد تهیه شود.

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی كار در ارتفاع:
ماده 79 – برای انجام هر گونه عملیات در ارتفاع، علاوه بر تامین جایگاه كار ایمن، استفاده از وسایل وتجهیزات حفاظت فردی كار در ارتفاع الزامی است.
ماده 80وسایل و تجهیزات حفاظت فردی كار در ارتفاع باید با در نظر گرفتن نوع كار، شرایط محیطی، وزن
شخص، ارتفاع و دیگر عوامل انتخاب شود.
ماده 81 – اسـتفاده از شوك گیر در وسایل و تجهیزات حفاظت فردی كار در ارتفاع كه در اثر سقوط آزاد شخص، امكان وارد آمدن فشار زیادی به بدن وی وجود دارد، الزامی است.
ماده 82 – استفاده از میخ پرچ برای اتصال اجزای انواع كمربند ایمنی و هارنس ممنوع است.
ماده 83 – قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی كار در ارتفاع بایستی از سالم بودن اجزای آن اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز، اجزای آسیب دیده تعویض گردد.
ماده 84 – هنگام استفاده از طناب ایمنی، حداكثر جابجایی عمودی در زمان سقوط فرد نباید بیش از یك متر باشد.
ماده 85 طناب های ایمنی باید با آب و مواد شوینده ضعیف شسته شده و توسط جریان هوا خشك شوند.

با ما همراه باشید.
تیم فروشگاه HSE Arya
www.HSEArya.com

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.