قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی – 5

قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار - ضمائم و مراجع

ضمائم و مراجع مورد استفاده در آئین نامه وسایل حفاظت فردی

در این پست می توانید ضمائم آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه مراجع مورد استفاده در تدوین آن در قالب یک فایل پی دی اف (PDF) دانلود نمایید.

ضمائم شامل:
– شماره درجه بندی فیلترها
– شماره های تیرگی و توصیه های مورد نیاز در جوشکاری
– نحوه انتخاب و کاربردهای ویژه فیلترهای UV
– انتخاب و کاربردهای ویژه فیلترهای IR
– شماره تیرگی برای فیلترهای مورد استفاده در جوش گاز و برنج
– شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در برش اکسیژن
– کد رنگی فیلترها
– علایم تصویری نشان دهنده نوع حفاظت در نظر گرفته شده

مراجع شامل:
تمامی مراجع استفاده شده انگلیسی و فارسی

با ما همراه باشید.
تیم فروشگاه HSE Arya
www.HSEArya.com

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.