قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی – 4

قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار - فصل چهارم

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 86 – سپر محافظ صورت باید كاملا شفاف بوده و به گونه ای باشد كه میدان دید لازم را تامین نماید.
ماده 87 – در موقع كار بر فراز یا در نزدیكی آب و موقعی كه خطر غرق شدن وجود دارد باید از جلیقه های نجات استفاده شود.
ماده 88 – كارگرانی كه در مواجه با خطر پرتو های یون ساز می باشند بایـــد از وسایل حـفاظت فـــردی مناسب، مطابق آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتو های یون ساز استفاده نمایند.
ماده 89 – كارگرانی كه دارای موهای بلند بوده و با ماشین آلات كــار می كنند و یا در جوار آن مشغول كار هستند باید به وسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگری موهای سر خود را كاملا بپوشانند.
ماده 90 – به منظور محافظت قسمت های پایینی ساق پای كارگرانی كه در معرض پاشش فلزات مذاب یا جرقه‌های جوشكاری قرار دارند باید از گتر حفاظتی مناسب استفاده گردد.
ماده 91 – كلیه وارد كنندگان، تولید كنندگان، فروشـــندگان، عرضه كنندگان وسایل حفاظت فردی و همچنین كارفرمایان مكلف به رعایت موارد حفاظت فنی و ایمنی می باشند.
ماده 92 – به استناد مواد 91 و 95 مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده كارفرمای كارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه كارفرما به الــزامات قانونی، مكلف به جبران خسارت وارده به زیان دیــدگان می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل و 92 ماده به اسـتـناد مواد 85 و 91 قــانون كار جمهوری اسلامی ایـــــران در جــلســــــه مورخ 13/10/1389 شورایـــــعالی حــفاظـــت فـــــنی تدوین و در تاریخ 21/3/1390 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسیده است.

آیین نامه مذكور جایگزین آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی مصوب 21/12/1340 شورایعالی حفاطت فنی می باشد.

با ما همراه باشید.
تیم فروشگاه HSE Arya
www.HSEArya.com

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.