قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی – 4

قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار - فصل چهارم

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 86 – سپر محافظ صورت باید کاملا شفاف بوده و به گونه ای باشد که میدان دید لازم را تامین نماید.
ماده 87 – در موقع کار بر فراز یا در نزدیکی آب و موقعی که خطر غرق شدن وجود دارد باید از جلیقه های نجات استفاده شود.
ماده 88 – کارگرانی که در مواجه با خطر پرتو های یون ساز می باشند بایـــد از وسایل حـفاظت فـــردی مناسب، مطابق آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتو های یون ساز استفاده نمایند.
ماده 89 – کارگرانی که دارای موهای بلند بوده و با ماشین آلات کــار می کنند و یا در جوار آن مشغول کار هستند باید به وسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگری موهای سر خود را کاملا بپوشانند.
ماده 90 – به منظور محافظت قسمت های پایینی ساق پای کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب یا جرقه‌های جوشکاری قرار دارند باید از گتر حفاظتی مناسب استفاده گردد.
ماده 91 – کلیه وارد کنندگان، تولید کنندگان، فروشـــندگان، عرضه کنندگان وسایل حفاظت فردی و همچنین کارفرمایان مکلف به رعایت موارد حفاظت فنی و ایمنی می باشند.
ماده 92 – به استناد مواد 91 و 95 مسئولیت رعایت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الــزامات قانونی، مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیــدگان می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل و 92 ماده به اسـتـناد مواد 85 و 91 قــانون کار جمهوری اسلامی ایـــــران در جــلســــــه مورخ 13/10/1389 شورایـــــعالی حــفاظـــت فـــــنی تدوین و در تاریخ 21/3/1390 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی مصوب 21/12/1340 شورایعالی حفاطت فنی می باشد.

با ما همراه باشید.
تیم فروشگاه HSE Arya
www.HSEArya.com

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.