شیلد فنری(رابط شیلد به کلاه یا سر) SteelPro Safety مدل Rocket (کد: ARC-2188)